Stĺp so súsoším Korunovania Panny Márie stával pôvodne na hlavnej ceste na úrovni dnešného praniera. V neskoršej dobe sa stal prekážkou autám a v roku 1934 ho premiestnili na dnešné miesto. Jeho súčasťou je trojica sôch morových svätých a reliéfy na na trojbokom podstavci. Chronostikony sprievodných latinských nápisov udávajú roky 1746, 1739 a 1740. Obnovy stĺpa sa vykonali v rokoch 1894, 1994, 2018.

QVI AQVAE CVN QVE VOX SO
NVERIT IVXTA VOLVNTATEM
EIVS VERE EXAVDII 
OBSECRO DEVS VERIATVR
MANV STVA SVSCIPI
AS VOTA PII 2 REG 24 
VIX DATVR VENIA IN TRI
VNVM PECCANTI SH????
d SPIRS. 

 

Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Kamerové systémy