Častá - Korunovanie Panny Márie

Stĺp so súsoším Korunovania Panny Márie stával pôvodne na hlavnej ceste na úrovni dnešného praniera. V neskoršej dobe sa stal prekážkou autám a v roku 1934 ho premiestnili na dnešné miesto. Jeho súčasťou je trojica sôch morových svätých a reliéfy na na trojbokom podstavci. Chronostikony sprievodných latinských nápisov udávajú roky 1746, 1739 a 1740. Obnovy stĺpa sa vykonali v rokoch 1894, 1994, 2018.

QVI AQVAE CVN QVE VOX SO
NVERIT IVXTA VOLVNTATEM
EIVS VERE EXAVDII 
OBSECRO DEVS VERIATVR
MANV STVA SVSCIPI
AS VOTA PII 2 REG 24 
VIX DATVR VENIA IN TRI
VNVM PECCANTI SH????
d SPIRS. 

 

Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy