Buková - Immaculata (1758)

Kamennú sochu Panny Márie v obci spomína vizitácia z roku 1788. Dala ju postaviť rodina mlynára Lipára. Vo vlastníctve sochy, ktoré sa zvykne označovať ako dos, bolo pole U lipu, ktoré susedilo s poľom Jána Imriška. Z jeho výnosov bola socha udržiavaná. Na podstavci je obtiažne čitateľný nápis s vročením 1758.

AD
1758
TENTO OB
RAZ DALA
...
...
...
... 

 

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Buková - Vlastivedná monografia obce, Buková 2010, str. 111

Buková - dvojkríž pri Sokolských chatách
Buková - kaplnka Božského srdca (1999)
Buková - Božia muka v obci
Buková - Božia muka v chotári
Buková - sv. Vendelín (1899)
Buková - sv. Florián (1857)
Buková - sv. Ján Nepomucký (1832)
Buková - kríž (1906) pri kostole
Buková - kríž (1797) v obci
Buková - lurdská jaskyňa v Doline
Buková - kríž (1801) na cintoríne
Buková - drevený kríž na cintoríne
Buková - železný kríž (1945)
Buková - kríž pri kameňolome
Buková - kríž Ivana Košického (2004) na Čele
Buková - kríž (1806) pri horárni
Buková - dvojkríž (1991, 2021) na Zárubách
Buková - drevený kríž pri ceste na Záhorie
Buková - Bottekov kríž (1958)
Kamerové systémy