Buková - Immaculata (1758)

Kamennú sochu Panny Márie v obci spomína vizitácia z roku 1788. Dala ju postaviť rodina mlynára Lipára. Vo vlastníctve sochy, ktoré sa zvykne označovať ako dos, bolo pole U lipu, ktoré susedilo s poľom Jána Imriška. Z jeho výnosov bola socha udržiavaná. Na podstavci je obtiažne čitateľný nápis s vročením 1758.

AD
1758
TENTO OB
RAZ DALA
...
...
...
... 

 

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Buková - Vlastivedná monografia obce, Buková 2010, str. 111

Kamerové systémy