V kartuši podstavca sochy sv. Floriána je vytesaný pravdepodobne rok založenia v tvare: S: P: 1815. O sochu sa dlhodobo staral Ernest Veruzáb s manželkou, ktorí boli aj iniciátormi jej renovácie v roku 2015. Sochu dala opraviť mestská časť s altruistickou pomocou miestnych obyvateľov. Po obnove ju požehnal 3. mája spomenutého roka dekan Ľudovít Pokojný. Odborné práce na pieskovcovej soche previedli kamenári Peter a Márian Jamrich, lem plášťa, prilbu a čižmy sochy zvýraznili pozlátením.

Martin Besedič: Obnova kamennej plastiky svätého Floriána, in: Naša Bystrica 3/2015, str. 30

Kamerové systémy