Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)

V kartuši podstavca sochy sv. Floriána je vytesaný pravdepodobne rok založenia v tvare: S: P: 1815. O sochu sa dlhodobo staral Ernest Veruzáb s manželkou, ktorí boli aj iniciátormi jej renovácie v roku 2015. Sochu dala opraviť mestská časť s altruistickou pomocou miestnych obyvateľov. Po obnove ju požehnal 3. mája spomenutého roka dekan Ľudovít Pokojný. Odborné práce na pieskovcovej soche previedli kamenári Peter a Márian Jamrich, lem plášťa, prilbu a čižmy sochy zvýraznili pozlátením.

Martin Besedič: Obnova kamennej plastiky svätého Floriána, in: Naša Bystrica 3/2015, str. 30

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy