Podľa zakladateľskej tabuľky dal trojičný stĺp pred kostolom postaviť Spolok svätého ruženca za pomoci obce v roku 1893. V roku 1896 zložil spolok na údržbu sochy základinu 100 zlatých.

Táto stacia je ku cti a chvale svatej
a nerozdelitelnej Trojieci Bozkej
založena z obeti ze spolku svateho
rozenca a z obeti celej pocivej
Obči Bystnickej roku 1893.

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica – Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 88

Kamerové systémy