Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)

Malá sakrálna stavba z roku 2006 na hranici chotára Záhorskej Bystrice a Marianky pri Grmolízskom potoku má v nike sochu Čiernej Madony. Podľa zakladateľského nápisu vytesaného na zadnej strane pylónu ju dal postaviť syn Juliany Kubovičovej.

LÁSKA MATKY
NIE JE Z TOHTO
SVETA

ŠAŠTÍN
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
MARIANKA

V SPOMIENKE NA
JULIANU KUBOVIČOVÚ
ĎAKUJE ZA ŇU
NEBESKEJ MATKE
JEJ SYN
11. 1. 2006

Kamerové systémy