Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)

Malá sakrálna stavba z roku 2006 na hranici chotára Záhorskej Bystrice a Marianky pri Grmolízskom potoku má v nike sochu Čiernej Madony. Podľa zakladateľského nápisu vytesaného na zadnej strane pylónu ju dal postaviť syn Juliany Kubovičovej.

LÁSKA MATKY
NIE JE Z TOHTO
SVETA

ŠAŠTÍN
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
MARIANKA

V SPOMIENKE NA
JULIANU KUBOVIČOVÚ
ĎAKUJE ZA ŇU
NEBESKEJ MATKE
JEJ SYN
11. 1. 2006

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne

Kamerové systémy