Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla

Na kruhovej križovatke v Záhorskej Bystrici je osadená rozmerná umelecká plastika Brána sv. Petra a Pavla zo železa. Jej autorom je miestny sochár Vít Bojňanský. Pri 700. výročí 1. písomnej zmienky o obci 30. augusta 2014 bolo dielo odhalené a požehnal ho bystrický farár Ľudovít Pokojný.

TASR: Záhorskú Bystricu ozdobuje súsošie patrónov obce, 30. 8. 2014, in: dobrenoviny.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy