Vajnory - sv. Florián (1832)

Podľa zakladateľského nápisu na podstavci dal sochu sv. Floriána v obci postaviť Ondrej Uromith v roku 1832 s finančným príspevkom ďalších obyvateľov. V roku 2016 bola socha zreštaurovaná. Reštaurátorským výskumom sa zdokumentoval poznatok, že zvyšovaním úrovne okolitej cesty sa časť podstavca vo výške 40 cm dostala pod úroveň terénu. Na sokli pod podstavcom sa podarilo objaviť vytesané meno autora sochy kamenosochára Mathiasa Pflüglera.

Z nabožneho
Poručenstwa
Ondrega Uromith
a z Nadkladbu
ginich Dobrdincow
wistaweni
1832.

 

Andrej Krchňák: Socha svätého Floriána sa vrátila, in: Vajnorské novinky 9-10/2016, str. 28

Vajnory - lurdská jaskyňa
Vajnory - Krížová cesta
Vajnory - kaplnka sv. Vendelína
Vajnory - kaplnka sv. Urbana
Vajnory - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Vajnory - misijný kríž
Vajnory - kríž Na Doline
Vajnory - kríž (2007) na cintoríne
Vajnory - kríž (1853) Pri mlyne
Vajnory - kríž (1840) pri kostole
Vajnory - kríž (1835) Pri pastierni
Vajnory - kríž (1811) pod vinohradmi
Vajnory - dvojkríž (1990) pred kostolom
Kamerové systémy