Vajnory - sv. Florián (1832)

Podľa zakladateľského nápisu na podstavci dal sochu sv. Floriána v obci postaviť Ondrej Uromith v roku 1832 s finančným príspevkom ďalších obyvateľov. V roku 2016 bola socha zreštaurovaná. Reštaurátorským výskumom sa zdokumentoval poznatok, že zvyšovaním úrovne okolitej cesty sa časť podstavca vo výške 40 cm dostala pod úroveň terénu. Na sokli pod podstavcom sa podarilo objaviť vytesané meno autora sochy kamenosochára Mathiasa Pflüglera.

Z nabožneho
Poručenstwa
Ondrega Uromith
a z Nadkladbu
ginich Dobrdincow
wistaweni
1832.

 

Andrej Krchňák: Socha svätého Floriána sa vrátila, in: Vajnorské novinky 9-10/2016, str. 28

Kamerové systémy