Kamenné sochy sv. Michala Archanjela a sv. Jána Nepomuckého na Michalskom moste tvoria pendanty so spoločnou históriou. V literatúre sme našli rôzne uvedené roky ich vzniku 1720, 1725, 1727. Sochu sv. Michala dal zreštaurovať v roku 1897 Bratislavský okrášľovací spolok. Spolok dal pre sochy v roku 1898 zhotoviť pieskovcové podstavce, na ktoré sa nadstavili aj s pôvodnejším podstavcom. V plastickej kartuši nového podstavca bol dedikačný nápis spolku Helyreállította a Pozsony városi szépítő egylet 1898, ktorý je asi od renovácie z 80-tych rokoch minulého storočia prekrytý tabuľou s jeho slovenským ekvivalentom.
Od doby reštaurovania sôch v roku 1984 stoja na moste ich odliate kópie z umelého kameňa. Reštaurovanie aj odliatky boli dielom Ladislava Chamutiho st. V roku 2006 boli kópie sôch aj s podstavcami demontované a zreštaurované sochármi Ladislavom Chamutim ml. a Andrejom Baníkom v náklade 297 000 korún. Po obnove ich osadili v lete 2007. Po nočnej búrke v júni 2008 sochu sv. Michala zhodil a rozbil na kusy odlomený konár stromu. Pre nemožnosť opravy spomenutá dvojica reštaurátorov pristúpila k výrobe nového odliatku sochy. Osadili ju v marci 2009, náklad obnovy predstavoval takmer 20 tisíc €.

(juh): Obnovili sochy na moste a morový stĺp, in: Bratislavské noviny 27/2007, str. 6;
István Veres: Súťaž pamätných tabúľ. Nápisy na Michalskom moste boli v maďarčine. 2. 4. 2019, in: bratislavskerozky.sk

Kamerové systémy