Staré Mesto - sv. Juraj (nádvorie Primaciálneho paláca)

Predpokladá sa, že jazdecká socha sv. Juraja, ktorá vznikla na objednávku ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya pre jeho letný palác, je totožná s tou, ktorá je dnes osadená na nádvorí Primaciálneho paláca. Súsošie vzniklo pred rokom 1658, kedy ho popísal návštevník arcibiskupskej záhrady saskoweimarský vyslanec Müller. Bolo súčasťou vodnej nádrže-rybníka. Podľa literatúry by mohol byť jeho autorom arcibiskupov synovec sochár Juraj Lippay ml.
V roku 1929 daroval obchodník Rudolf Wahl súsošie sv. Juraja mestu. Nie je jasné, ako sa stalo súčasťou jeho pozemkov neďaleko Vajanského nábrežia. Súsošie bolo poškodené, trojhlavému drakovi chýbali všetky hlavy. Na radnici rozhodli, že sv. Juraja osadia na nádvorí Primaciálneho paláca do novej fontány. Chýbajúce hlavy draka zrekonštruoval Alojz Rigele. Posledná oprava sochy sv. Juraja sa vykonala v roku 2016.
V roku 1988 postavili v parku arcibiskupskej rezidencie budovu vládneho úradu a pri nej osadili aj odliatok spomínaného súsošia z umelého kameňa.

Ivan Rusina: Renesančná a baroková plastika v Bratislave, Bratislava 1983, str. 60;
Štefan Holčík: Rytier Juraj nepatril k patrónom mesta, in: Bratislavské noviny 16/2007, str. 11

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole
Kamerové systémy