Staré Mesto - sv. Jozef Pestún (1764, zaniknuté)

Stĺp sv. Jozefa stával pred kostolom rehoľníčiek Notre Dame. Dalo ho postaviť mesto v roku 1764. Na nároží podstavca stáli sochy svätých Antona, Anny, Joachima a Františka z Assisi. Stĺp po bokoch na samostatných podstavcoch sprevádzali sochy sv. Petra a sv. Ondreja. Podľa analógií z ostatných sakrálnych stĺpov v Bratislave asi ani tieto dve sochy neboli pôvodnou súčasťou stĺpu sv. Jozefa. V roku 1830 sa vykonala renovácia stĺpa. Začiatkom roka 1948 bol stĺp demontovaný sochárom Jánom Hučkom so zámerom presťahovať ho na vhodnejšie miesto. Kamenná hmota samotnej sochy sv. Jozefa a aj stĺp však boli príliš zvetrané, aby sa dali zreštaurovať. Sochár ich preto previezol do svojej dielne, aby mohol vyrobiť ich repliky. Ešte v tom roku sa však rozhodlo, že sa stĺp obnovovať nebude a jednotlivé plastiky sa osadili na vhodné miesta. Sochy z podstavca stĺpa umiestnili do voľných výklenkoch v priestoroch kláštora alžbetíniek. Socha sv. Petra skončila v krypte tohože kláštora a sochu sv. Ondreja osadili nad bránu kláštorného dvora. Socha sv. Jozefa sa previezla do záhrady domu na ulici Prokopa Veľkého 15. Reliéf s výjavom Adama a Evy osadili v podjazde Apponyiho paláca.

Július Kálmán: Dve voľakedajšie bratislavské verejné plastiky, in: Vlastivedný časopis 1/1978, str. 43, 44

Kamerové systémy