Staré Mesto - sv. Ján Nepomucký (1725, nádvorie pri Primaciálnom paláci)

Súsošie sv. Jána Nepomuckého bolo postavené v roku 1725 pri stene radničného nádvoria zo strany Primaciálneho námestia. Na spoločnom podstavci bola socha sv. Jána na nízkom barokovom stĺpe a pod ním sochy dvoch anjelov, štítonosičov. Na podstavci boli dva reliéfy, možno výjavy zo života sv. Jána. Po bokoch tohto ústredného podstavca boli na vlastných podstavcoch ďalšie dve sprievodné sochy anjelov. Pri plánovanej prestavbe radnice súsošie v roku 1911 odstránili.
Na prelome tisícročí bola na nádvorí pri Primaciálnom paláci inštalovaná voľná replika súsošia s jednoduchými podstavcovými hranolmi. Anjelov štítonosičov na nich vzájomne zamenili a ich erby obnovili bez heraldických pravidiel.

Jana Oršulová: Heraldické pamiatky Bratislavy, Bratislava 2007, str. 157-159

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole
Kamerové systémy