Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)

Socha sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1823. Pôvodné umiestnenie sochy Ježiša Krista na stĺpe bolo pri Viedenskej báne hradu. Pretrvala tam do 60-tych rokov minulého storočia. Po reštaurovaní ju presunuli na hradné nádvorie.

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole

Kamerové systémy