Staré Mesto - Pieta pod krížom (1814) Na Kalvárii

Socha Piety z roku 1814 stojí neďaleko kostola Panny Márie Snežnej. V roku 2014 ju dalo obnoviť Občianske združenie Petra. Prostriedky na obnovu získalo združenie z darov. Sochu zreštaurovali Richard Grega a Martin Orth bezodplatne. Obnovená Pieta bola 22. októbra 2014 posvätená a ešte do konca spomenutého roka okolo nej osadili novodobú kovanú ohrádku.

EX VOTO
POSITA HAEC CRUX
DIE 7 IUNY
1814.

 

Dorota Kráková: Socha Piety je zrekonštruovaná, in: Staromestské noviny 10/2014, str. 9

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole
Kamerové systémy