Staré Mesto - Pieta pod krížom (1814) Na Kalvárii

Socha Piety z roku 1814 stojí neďaleko kostola Panny Márie Snežnej. V roku 2014 ju dalo obnoviť Občianske združenie Petra. Prostriedky na obnovu získalo združenie z darov. Sochu zreštaurovali Richard Grega a Martin Orth bezodplatne. Obnovená Pieta bola 22. októbra 2014 posvätená a ešte do konca spomenutého roka okolo nej osadili novodobú kovanú ohrádku.

EX VOTO
POSITA HAEC CRUX
DIE 7 IUNY
1814.

 

Dorota Kráková: Socha Piety je zrekonštruovaná, in: Staromestské noviny 10/2014, str. 9

Kamerové systémy