V kanonickej vizitácii z roku 1823 sa spomína stĺp so sochou Spasiteľa nesúceho drevený kríž po pravej strane cesty na hrad. Socha mala fundáciu 1000 zlatých. Pred stĺpom postavili po 1. svetovej vojne pomník padlých. Začiatkom nového storočia bola socha zreštaurovaná študentmi VŠVU.

Kamerové systémy