Staré Mesto - kľačiaci Kristus s krížom (Zámocká)

V kanonickej vizitácii z roku 1823 sa spomína stĺp so sochou Spasiteľa nesúceho drevený kríž po pravej strane cesty na hrad. Socha mala fundáciu 1000 zlatých. Pred stĺpom postavili po 1. svetovej vojne pomník padlých. Začiatkom nového storočia bola socha zreštaurovaná študentmi VŠVU.

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole
Kamerové systémy