Rusovce - Trón milosti (1748)

Stĺp Najsvätejšej Trojice z roka 1748 je v stvárnení známom ako Trón milosti. Na nárožiach podstavca stáli štyri sochy svätých, ktoré boli poškodené v 50-tych rokoch minulého storočia. V závere tisícročia z nich jestvovali už iba sochy Márie Magdalény a sv. Jána Nepomuckého. V rokoch 1998-2004 bol stĺp zreštaurovaný a boli naň osadené kópie sôch a chýbajúce sochy na nárožiach boli domodelované podľa zachovaných fragmentov a fotografií. Na podstavec boli pri spomenutej obnove osadené reliéfy erbov obce, šľachtických zemepánov rodu Zichy, Henckel a princeznej Štefánie Lónyay.

Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Rusovce Oroszvár - Karlburg, Bratislava 2007, str. 161

Židovský cintorín, Rusovce
Rusovce - sv. Anton Paduánsky
Rusovce - Panna Mária (1742)
Rusovce - Božia muka (1756)
Rusovce - pohrebná kaplnka na cintoríne
Rusovce - lurdská jaskyňa
Rusovce - kríž (2017) na cintoríne
Rusovce - misijný kríž (2012)
Rusovce - kríž v lesoparku
Rusovce - kríž (1991) v obci
Rusovce - kríž (1745) v obci
Rusovce - kríž pri kostole sv. Víta

Kamerové systémy