Stĺp Najsvätejšej Trojice z roka 1748 je v stvárnení známom ako Trón milosti. Na nárožiach podstavca stáli štyri sochy svätých, ktoré boli poškodené v 50-tych rokoch minulého storočia. V závere tisícročia z nich jestvovali už iba sochy Márie Magdalény a sv. Jána Nepomuckého. V rokoch 1998-2004 bol stĺp zreštaurovaný a boli naň osadené kópie sôch a chýbajúce sochy na nárožiach boli domodelované podľa zachovaných fragmentov a fotografií. Na podstavec boli pri spomenutej obnove osadené reliéfy erbov obce, šľachtických zemepánov rodu Zichy, Henckel a princeznej Štefánie Lónyay.

Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Rusovce Oroszvár - Karlburg, Bratislava 2007, str. 161

Kamerové systémy