Rusovce - sv. Anton Paduánsky

Stĺp so sochou sv. Antona Paduánskeho pred farským kostolom bol postavený v roku 1719 ako morová pamiatka na rok 1713. Na mor upozorňuje vytesaný nápis na podstavci, z druhej strany sú zaznamenané letopočty obnovy stĺpa 1843, 1987 a 1991.

DISE ST-
-ACION WAR
AUFGERIC-
-HT WORDN
ZU EHRN GO-
-DTES WEGEN
EINER SCHV-
-EREN KRANK 
..E..
ERBARMEN
Renovirt
Anno 1843
J. M. 1987
X. 1991
POLSKA 

 

Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Rusovce Oroszvár - Karlburg, Bratislava 2007, str. 163

Kamerové systémy