Rusovce - sv. Anton Paduánsky

Stĺp so sochou sv. Antona Paduánskeho pred farským kostolom bol postavený v roku 1719 ako morová pamiatka na rok 1713. Na mor upozorňuje vytesaný nápis na podstavci, z druhej strany sú zaznamenané letopočty obnovy stĺpa 1843, 1987 a 1991.

DISE ST-
-ACION WAR
AUFGERIC-
-HT WORDN
ZU EHRN GO-
-DTES WEGEN
EINER SCHV-
-EREN KRANK 
..E..
ERBARMEN
Renovirt
Anno 1843
J. M. 1987
X. 1991
POLSKA 

 

Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Rusovce Oroszvár - Karlburg, Bratislava 2007, str. 163

Židovský cintorín, Rusovce
Rusovce - Panna Mária (1742)
Rusovce - Trón milosti (1748)
Rusovce - Božia muka (1756)
Rusovce - pohrebná kaplnka na cintoríne
Rusovce - lurdská jaskyňa
Rusovce - kríž (2017) na cintoríne
Rusovce - misijný kríž (2012)
Rusovce - kríž v lesoparku
Rusovce - kríž (1991) v obci
Rusovce - kríž (1745) v obci
Rusovce - kríž pri kostole sv. Víta

Kamerové systémy