Mariánsky stĺp z roka 1742 stával pôvodne oproti hlavnej bráne poľnohospodárskeho družstva pri ceste do Zeiselhofu. Podľa zakladateľského nápisu na podstavci ho dal postaviť Jakub Kats so svojou hospodyňou Helenou v roku 1742. Stĺp býval modlitebnou zastávkou pre veriacich na pútnej ceste ku kaplnke v Zeiselhofe. Pôvodná plastika Panny Márie sa na ňom nezachovala. Dnešná socha Piety bola osadená po roku 2000.

GELOBT
SEIJ.IESVS.MA
RIA.IOSEPH
DISES.CREVTZ
HAT.IACOB.KATS
VND.HELENA
SEIN.HAVS.WIR
THIN.AVS.AN
DACHT.GOTES
MACHEN.LASEN
ANNO.1742 

 

Zuzana Zvarová: Pamiatkové hodnoty Rusoviec, in: Rusovce, Rusovce 1998, str. 56;
Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Rusovce Oroszvár - Karlburg, Bratislava 2007, str. 162

Kamerové systémy