Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)

Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1730 v Rači stávala pri potoku pred kúriou na Námestí Andreja Hlinku. Zo základiny grófky Márie Terézie Erdődyovej z roka 1753 sa udržiavala socha sv. Jána a ďalšie sochy a kríže v Rači a ku cti sv. Jána Nepomuckého sa slúžili omše v kaplnke kúrie. Ďalšie fundácie získala socha v roku 1835 testamentárne-poručenstvom 8 zlatých v striebre od nebohého Jána Cícha a ďalších 10 zlatých od priateľov nebohého Jána Halinkoviča a jeho manželky Alžbety, rod. Luknár.
Po prechode frontu 2. svetovej vojny v roku 1945 priamo pred sochou pochovali sovietskych vojakov. V roku 1953 pri výstavbe cesty spojenej s reguláciou potokov bola zo svojho miesta odstránená. Osadili ju na náhradnom mieste pri katolíckom kostole sv. Filipa a Jakuba. Asi v roku 2003 pri oprave kostola ju odložili do záhrady fary. V roku 2018 sochu previezli do ateliéru reštaurátora Petra Pohanku, ktorý ju mal zreštaurovať a podľa starých fotografií vyrobiť pre sochu kópiu nezachovaného podstavca. Predpokladaný čas osadenia zreštaurovanej sochy sa nakoniec prekročil o štyri roky. Sochu po obnove požehnal 16. mája 2023 po večernej omši farár Zdenko Sitka.

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 55, 87, 122

Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - Jakubcov krížik
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž

Kamerové systémy