Rača - sv. Florián (1721)

Socha sv. Floriána z roku 1721 stávala v Rači pred už nejestvujúcou Mizeráckou kúriou, ktorá bola vo vlastníctve rehole Milosrdných bratov. Ako testamentárny záväzok v roku 1843 podpísal pre sochu fundáciu 10 zlatých ťažko chorý Jozef Jurkovič. Koncom 50-tych rokov bola socha náhodou (?) zvalená a potom odložená v stodole katolíckej fary. V roku 1992 sochu z iniciatívy hasičov a Rače zreštaurovali a osadili blízko svojho pôvodného miesta.

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 123, 124

Kamerové systémy