Rača - sv. Florián (1721)

Socha sv. Floriána z roku 1721 stávala v Rači pred už nejestvujúcou Mizeráckou kúriou, ktorá bola vo vlastníctve rehole Milosrdných bratov. Ako testamentárny záväzok v roku 1843 podpísal pre sochu fundáciu 10 zlatých ťažko chorý Jozef Jurkovič. Koncom 50-tych rokov bola socha náhodou (?) zvalená a potom odložená v stodole katolíckej fary. V roku 1992 sochu z iniciatívy hasičov a Rače zreštaurovali a osadili blízko svojho pôvodného miesta.

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 123, 124

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - Jakubcov krížik
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž

Kamerové systémy