Podunajské Biskupice - sv. Ján Nepomucký a Panna Mária s dieťaťom

Kaplnku so sochou sv. Jána Nepomuckého dala postaviť obec neďaleko cesty do Lieskovca pri krížení s podunajským ramenom; predpokladá sa, že kaplnku o pár rokov neskôr, než sochu. Kaplnka bola zaznamenaná počas 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existovala teda už v 2. polovici 18. storočia. Pri kaplnke bola v neskoršej dobe osadená aj socha Panny Márie s dieťaťom. V 70-tych alebo 80-tych rokoch minulého storočia kaplnku zbúrali.
V 1. dekáde nového tisícročia sa pri budovaní parkoviska obchodného domu v lokalite kaplnky objavili spomenuté dve sochy aj s podstavcami, ale už len ako značne poškodené torzá. Na podstavci sv. Jána sa zachoval nápis z doby nešpecifikovanej obnovy z roku 1863, ktorú zabezpečil Veron Csóka s ďalšími dobrodincami.
Podľa objavených torz sôch vyrobil ich rekonštrukčné kópie sochár Gyula Mag, predseda urbárskeho združenia Pasienková spoločnosť, na náklady združenia. Kópie sôch po osadení pri kostole sv. Mikuláša požehnal farár Jozef Vadkerti 20. decembra 2009. Podľa názoru sochára bola socha Panny Márie mladšia, mohla by pochádzať zo začiatku 19. storočia.

ISTEN
DICSŐSÉGÉRE
SZ. JÁNOS
TISZTELETÉBE
CSÓKA VERON
S TÖBB JÓTEVŐK
ÁLTAL
UJON ÉPÍTTETETT
1865. 

 

Originály sôch zostali dlhší čas odložené vo dvore kultúrneho domu Vesna. Neskôr boli očistené a zakonzervované a v roku 2016 v stave torza osadené na novodobých podstavcoch vo vstupnom priestore budovy miestneho úradu. Pri miestnej slávnosti sochy 4. mája 2016 posvätil farár Jozef Vadkerti. Na mape je označené miesto súčasného umiestnenia originálov sôch.

Juliana Holbová: Osudy sôch, in: Biskupické noviny - november 2009, str. 4;
Izabella Jégh: Prečo bol Mikuláš..., in: Biskupické noviny - január 2010, str. 4;
Eleonóra Csanaky: Úcta k pamiatkam, in: Biskupické noviny - apríl 2016, str. 5

Podunajské Biskupice - kríž pri kláštore
Podunajské Biskupice - kríž (1946) v Jegeneši
Komárov - kríž (1907)
Komárov - kríž na cintoríne
Podunajské Biskupice - kríže na cintoríne
Podunajské Biskupice - misijný kríž
Komárov - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie
Podunajské Biskupice - kaplnka U kormidelníka
Podunajské Biskupice - Obrázok na Gajci
Podunajské Biskupice - Panna Mária na Bajdli
Podunajské Biskupice - lurdská jaskyňa
Komárov - lurdská jaskyňa
Kamerové systémy