Podunajské Biskupice - Najsvätejšia Trojica (1851)

Stĺp Najsvätejšej Trojice má na podstavci sochy sv. Floriána, Panny Márie (Immaculaty) a sv. Štefana Prvomučeníka. Vznikol v roku 1851 s využitím starších sôch, osadených na podstavci. V roku 1886 vykonali jeho obnovu Jozef Régely s manželkou Veronikou, rod. Pamer a v roku 1910 Ferenc Csoka s manželkou Klárou, rod. Bab. Podľa výzoru je samotné súsošie Najsvätejšej Trojice asi až z doby, kedy sa vykonali spomenuté obnovy.
V roku 2016 bol trojičný stĺp zreštaurovaný sochárom Pavlom Ševčíkom na náklady Podunajských Biskupíc a Bratislavského samosprávneho kraja. Nasledujúci rok sa dokončilo obloženie dvojstupňového pódia, ktoré vyrobili z betónu v roku 1991 pri zmene orientácie stĺpa.

SZENT
HÁROMSÁG
EGY ISTEN
DICSŐSÉGÉ
RE ÁJTATOS
AJÁNLATOK
BUL ÚJÍTTA
TOTT MEG
1851 ÉVBEN 
MEGÚJITTATOTT
RÉGELY JÓZSEF
ÉS NEJE
PAMER VERONIKA
ÁLTAL 1886 - BAN
KUDLIK JÁNOS
PLÉBÁNOS ALATT 
Javíttatták
1910 évben
CSOKA FERENC
és neje
BAB KLÁRA 

 

Eleonóra Csanaky: Harmonický vzhľad Trojičného námestia, in: Biskupické noviny - september 2017, str. 3

Podunajské Biskupice - kríž pri kláštore
Podunajské Biskupice - kríž (1946) v Jegeneši
Komárov - kríž (1907)
Komárov - kríž na cintoríne
Podunajské Biskupice - kríže na cintoríne
Podunajské Biskupice - misijný kríž
Komárov - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie
Podunajské Biskupice - kaplnka U kormidelníka
Podunajské Biskupice - Obrázok na Gajci
Podunajské Biskupice - Panna Mária na Bajdli
Podunajské Biskupice - lurdská jaskyňa
Komárov - lurdská jaskyňa
Kamerové systémy