Jarovce - Pieta (1727)

Podľa nápisu na štíhlom pylónovom podstavci dal pieskovcovú sochu Piety na ceste do Rusoviec postaviť Tamas Wutawitz v roku 1727. Podľa rôznych povesti to mohlo byť na mieste popravy 17 buričov alebo smrti povozníka, ktorého nešťastne privalil voz s obilím na ceste do mlyna.
V roku 2016 dala obec sochu vrátane podstavca zreštaurovať a zhotoviť ich kópie u sochára Igora Maršalku v celkovom náklade 8600 €. Dobou zvetraná socha mala značné úbytky hmoty a veľké defekty na Kristovej hrudi a nohe. V minulosti bola neodborne opravovaná. Pri reštaurátorskom prieskume sa zistilo, že hlavová časť Panny Márie bola vytesaná zvlášť a do súsošia bola nasadená.
Po ukončení prác bola na svoje historické miesto pri ceste osadená kópia sochy na zrenovovanom pôvodnom podstavci, ktorý nebolo možné demontovať, pretože slúži ako nivelačný bod. Originál sochy na novom podstavci umiestnili do kostolného parku, 15. augusta 2016 po omši ho posvätil jarovský farár Jozef Kemp.

TISES:
KREITZ
HAT·LAS
EN·SETZ
EN·TER
TAMMA
WVTAW
ITZ
1727

 

Juraj Hradský: Socha Piety stojí na údajnom popravisku, dočkala sa rekonštrukcie, in: Jarovské noviny 2/2016, str. 14, 15;
Juraj Hradský: Pieta - vysvätenie a nový príbeh o jej vzniku, in: Jarovské noviny 3/2016, str. 11

Jarovce - sv. Mikuláš (2008)
Jarovce - kaplnka so sv. Floriánom
Jarovce - Panna Mária pri kostole
Jarovce - misijný kríž
Jarovce - kríž pri kostole
Jarovce - kríž na kraji obce
Jarovce - kríž na ceste do Kittsee
Jarovce - kríž (2010) na cintoríne
Kamerové systémy