Dúbravka - Panna Mária (1908)

Sochu Panny Márie v Tavaríkovej osade dal podľa zakladateľskej tabuľky postaviť František Tavarík so svojou manželkou v roku 1908. Stála pravdepodobne blízko jeho záhradného letného domčeka. Jeho podnikateľským pričinením vznikla v okolí rekreačná zástavba, neskôr známa ako Tavaríkova kolónia (osada).
Socha je osadená na stĺpe s korintskou hlavicou. V roku 2013 pri orezávaní stromu padajúci konár nešťastne zasiahol sochu, zhodil ju a rozbil, zlomil sa pri tom aj stĺp. Socha, stĺp aj podstavec boli zreštaurované študentmi VŠVU. Obnovenú sochu posvätil farár Miroslav Bederka 15. septembra 2016.

Ezen szobrot Isten nagyobb
dicsőségére es Szűz Maria
tiszteletére emeltette
Tavarik Ferencz és neje
1908.

(lum): Padnutá socha je späť..., in: Dúbravské noviny 8-9/2016, str. 26;
Lucia Marcinátová: Ľudská nepozornosť sochu poškodila..., in: Dúbravské noviny 10/2016, str. 18

Dúbravka - misijný kríž
Dúbravka - sv. Florián
Dúbravka - sv. Vendelín
Dúbravka - Panna Mária (1865)
Dúbravka - lurdská jaskyňa
Dúbravka - kríž (1957) na cintoríne
Dúbravka - kríž (1946) v obci
Dúbravka - kríž (1903) pri kaplnke
Dúbravka - dvojkríž (2013)
Dúbravka - Červený kríž pri škole
Kamerové systémy