Devínska Nová Ves - sv. Júda Tadeáš (1955)

Vo výklenku kamenného múru pri kostole je asi keramický reliéf sv. Júdu Tadeáša. Niku sprevádza zopár ďakovných tabuliek a zakladateľská tabuľka. Podľa nej bola nika sochou sv. Júdu Tadeáša postavená v roku 1955 ako súčasť cintorínskeho múra.

Tento múr s kaplnkou bol postavený
ku cti a sláve sv. Júdu Tadeáša
v roku 1955, keď faru v Dev. Nov. Vsi
spravoval dp. p. František Fiala,
kostolným otcom bol Jozef Jurčák.
Stavbu previedli murári
Rudo (Ando) Martanovič - Ján Baláž.

Kamerové systémy