Devínska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1728)

Opravená socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole má v čelnej strane podstavca uvedený letopočet vzniku sochy 1728 so sprievodnými iniciálami.

E.V.C
S.EP.
1728


Zo zadnej strany podstavca je meno Jozef Turner, vzťahujúce sa možno k dávnejšej obnove, asi s neúplným letopočtom 187?. Zo zápisu kanonickej vizitácie farnosti z roku 1731 vieme, že socha stála pred drevenou ohradou cintorína, ktorý sa rozprestieral okolo kostola. Podľa fotografie z prelomu 19. a 20. storočia to bolo oproti veži v osi kostola vo vzdialenosti ako je dnes kaplnka s Pietou.

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 98

Kamerové systémy