Devínska Nová Ves - Panna Mária s dieťaťom (1839)

Socha Panny Márie na stĺpe nemá žiadne sprievodné nápisy. Dal ju postaviť Peter Nagy v roku 1839. Mohla byť postavená z vďaky za ukončenie morových pandémií, alebo aj ako ochrana pred nimi, keďže podľa tradície je nazývaná Cholerskou Pannou Máriou.

 

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100

Kamerové systémy