Trojičný stĺp dala podľa literatúry postaviť v roku 1910 Edita Hrúzová. Na zakladateľskej tabuľke sa ako donorovia sochy uvádzajú rodiny Hrúza a Gróff.

Ku cti najsvatejšej
Troici túto sochu
venuvala
FAMILIA
HRÚZA a GRÓFF
1910.

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100

Kamerové systémy