Devínska Nová Ves - Najsvätejšia Trojica (1910)

Sochu Najsvätejšej Trojice v Devínskej Novej Vsi dala podľa literatúry postaviť v roku 1910 Edita Hrúzová. Na zakladateľskej tabuľke je ako donor sochy uvedená rodina Hrúza a Gróff. V septembri a októbri 2022 trojičný stĺp zrenovoval reštaurátor Ladislav Chamuti a jeho synovia Ladislav ml. a Elo.

Ku cti najsvatejšej
Troici túto sochu
venuvala
FAMILIA
HRÚZA a GRÓFF
1910.

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100;
Jana Martanovičová: Najsvätejšia Trojica žiari, in: DEVEX november/2022, str. 11

Kamerové systémy