Devín - Panna Mária (1718)

Na mariánskom stĺpe z roka 1718 je pôvodná socha nahradená drobným krížom. Na troch stranách podstavca sú viacmenej nečitateľné nápisy. Na nárožných pilieroch balustrády boli podľa zachovalej foto po 2. svetovej vojne osadené aspoň tri sochy svätých. Z nich jednou bola socha sv. Jána Nepomuckého, ďalšie dve neidentifikovateľné. Samotná socha Panny Márie bola zničená asi počas prechodu frontu 2. svetovej vojny.

Devín - kaplnka sv. Barbory (1947)
Devín - kaplnka sv. Urbana
Devín - Božia muka pri škole
Devín - Božia muka pri cintoríne
Devín - sv. Šebastián a sv. Róchus (1767)
Devín - sv. Ján Nepomucký
Devín - Zelený kríž
Devín - kríž pred kostolom
Devín - kríž na nábreží pod hradom
Devín - kríž (1866) na cintoríne
Devín - Horný červený kríž
Devín - Dolný červený kríž
Devín - Červený kríž v chotári (zaniknuté)
Kamerové systémy