Devín - Panna Mária (1718)

Na mariánskom stĺpe z roka 1718 je pôvodná socha nahradená drobným krížom. Na troch stranách podstavca sú viacmenej nečitateľné nápisy. Na nárožných pilieroch balustrády boli podľa zachovalej foto po 2. svetovej vojne osadené aspoň tri sochy svätých. Z nich jednou bola socha sv. Jána Nepomuckého, ďalšie dve neidentifikovateľné. Samotná socha Panny Márie bola zničená asi počas prechodu frontu 2. svetovej vojny.

Kamerové systémy