Čunovo - sv. Ján Nepomucký
Čunovo - sv. Florián
Čunovo - Panna Mária
Čunovo - kríž pred kostolnou ohradou
Čunovo - ústredný kríž (2008) na cintoríne
Čunovo - kríž v obci
Čunovo - misijný kríž
Čunovo - kríž (2000) pred kostolom
Čunovo - lurdská jaskyňa
Kamerové systémy