Čunovo - Panna Mária

Za obcou je kamenná socha Panny Márie z 2. polovice 17. storočia v ochrannej plechovej strieške z novej doby. Na kamennom pilieri je erb s dvojchvostým levom s korunkou a kryptogramom G.D.M.K.V.C.C.M. / T R A (podľa literatúry: Generoso Domino Melchioris Kerekes Vice Comite Comitatis Mosoniensis). Donorom sochy bol vicežupan Mošonskej stolice šľachtic Melichar (Menyhért) Kerekes, ktorý v Čunove býval. Z druhej strany piliera bol v nešpecifikovanej dobe obnovy vytesaný záznam, dnes nečitateľný.

Juraj Hradský: Čunovo Sarndorf Dunacsún, Bratislava 2008, str. 279

Čunovo - sv. Ján Nepomucký
Čunovo - sv. Florián
Čunovo - Panna Mária s dieťaťom (1895)
Čunovo - kríž pred kostolnou ohradou
Čunovo - ústredný kríž (2008) na cintoríne
Čunovo - kríž v obci
Čunovo - misijný kríž
Čunovo - kríž (2000) pred kostolom
Čunovo - lurdská jaskyňa

Kamerové systémy