Skalica - sv. Ján Nepomucký

Socha sv. Jána Nepomuckého stojí na križovatke Potočnej a Štefánikovej ulice. Socha sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Staralo sa o ňu mesto. V dobe socializmu (pred rokom 1975) bola socha premiestnená ku vchodu kaplnky sv. Anny. Asi v 90-tych rokoch bola socha zreštaurovaná a osadená na novom mieste na Štefánikovej ulici neďaleko spomenutej križovatky. V septembri 2006 bola na historicky pôvodnom mieste sochy osadená jej kópia, ktorú zhotovil reštaurátor Vladimír Plekanec. Originál uložili v jezuitskom kostole.

V Skalici boli v minulosti aj ďalšie dve sochy sv. Jána Nepomuckého. Tá, ktorá stála na neveľkom podstavci oproti karmelitánskemu kláštoru sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. O sochu sa starali karmelitáni. Kým o tejto soche nevieme ako vyzerala, z historickej fotografie druhej vieme, že stála na zábradlí murovaného mosta za Strážnickou bránou. Podľa chronogramu ju v roku 1720 dala postaviť barónka Medňanská.

Sochy na svojom mieste, in: Skalický press 10/2006, str. 12;
Martin Hoferka: Sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána, in: Skalica, Skalica 2014, str. 445