Skalica - sv. Florián

Socha sv. Floriána stojí spolu so svojim pendantom sochou sv. Jána Nepomuckého na križovatke Potočnej a Štefánikovej ulice. Socha sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Staralo sa o ňu mesto. V roku 1957 boli obe sochy premiestnené ku vchodu kaplnky sv. Anny. Asi v polovici 90-tych rokoch minulého storočia soch sv. Floriána zreštauroval sochár Jaroslav Kubo a bola vytvorená aj jej kópia z umelého kameňa. V roku 2001 osadili sochu sv. Floriána a o rok neskôr neskôr aj sv. Jána (asi kópie) v parčíku Štefánikovej ulice na nových podstavcoch, ktoré zhotovil kamenár Ján Patka. V septembri 2006 boli kópie sôch osadené na pôvodnom historickom mieste. Originály sú uložené v jezuitskom kostole.

Sochy na svojom mieste, in: Skalický press 10/2006, str. 12;
Martin Hoferka: Sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána, in: Skalica, Skalica 2014, str. 445;
Miroslav Minďaš: Obnova pamiatok, in: Skalica, Skalica 2014, str. 489;
Peter Brezina: Čas Skalici veľa dal i vzal, Skalica 2020, str. 191

Kamerové systémy