Skalica - sv. Florián

Socha sv. Floriána stojí na križovatke Potočnej a Štefánikovej ulice. Socha sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Staralo sa o ňu mesto. V dobe socializmu (pred rokom 1975) bola socha premiestnená ku vchodu kaplnky sv. Anny. Asi v 90-tych rokoch bola socha zreštaurovaná a osadená na novom mieste na Štefánikovej ulici neďaleko spomenutej križovatky. V septembri 2006 bola na historicky pôvodnom mieste sochy osadená jej kópia, ktorú zhotovil reštaurátor Vladimír Plekanec. Originál uložili v jezuitskom kostole.

Sochy na svojom mieste, in: Skalický press 10/2006, str. 12;
Martin Hoferka: Sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána, in: Skalica, Skalica 2014, str. 445