Oreské - sv. Ján Nepomucký (1889)

Podľa letopočtu na podstavci bola socha sv. Jána Nepomuckého v Oreskom postavená v roku 1889. Iné nápisy na podstavci sa nezachovali. V roku 2017 bola socha na náklady obce zrenovovaná reštaurátorom Rastislavom Šišolákom.