Letničie - Pieta (1917)

Podľa zakladateľského nápisu sochu Piety na veľkom murovanom podstavci dali v roku 1917 postaviť Mikuláš Šebesta s manželkou Julianou, rod. Vávrovou. Venovali ju svojmu synovi, ktorý padol ako vojak 18. mája 1915 na ruskom fronte. Pán Langer v roku 2010 sochu s podstavcom opravil a opatril svojim charakteristickým „mramorovým“ náterom.

Mládenec
Imrich Šebesta
v 25. roku veku svojho
hrdinskou smrťou zomrel
na ruskom bojišti 18. mája 1915.

Pamiatke svojho milého syna,
ku cti Bolastnej Panny Márie
venovali:
Mikuláš Šebesta a jeho manželka
Juliana rodená Vávrová
roku 1917.