Kopčany - sv. Vendelín (1880)

Socha sv. Vendelína pred kostolom by podľa signatúry na podstavci mohla vzniknúť v dielni V. Becka v Prostějove, rovnako ako vedľa stojaca socha sv. Floriána na identickom podstavci. Obe sochy sú podľa jednoduchých nápisov zhotovené v roku 1880. Obe sochy dali postaviť Juraj Malík s manželkou Katarínou, rod. Hrebenárovou, ktorí sú aj donormi kríža pred kostolom.

Kamerové systémy