Kopčany - sv. Florián (1880)

Socha sv. Floriána z roku 1880 stojí pred kostolom. Podľa signatúry na nosnom kubuse by podstavec a pravdepodobne aj socha vznikli v kamenárskej  dielni V. Becka v Prostějove. Socha je pendantom vedľa stojacej sochy sv. Vendelína na identickom podstavci. Obe sochy dali postaviť Juraj Malík s manželkou Katarínou, rod. Hrebenárovou, ktorí sú aj donormi kríža pred kostolom.

Kamerové systémy