Stráže - Pieta (1736)

Socha aj s podstavcom v predzáhradke domu na východnom konci obce bola na toto miesto presunutá pravdepodobne zo zaniknutého zámočka Belverder. V kartuši podstavca sa mal nachádzať latinský nápis s vročením 1736.

Štefan Ovečka: Šaštín - Stráže, Šaštín - Stráže 2018, str. 71