Štefanov - sv. Ján Nepomucký

Socha sv. Jána v Štefanove nemá na murovanom podstavci žiadne nápisy. Podľa vizitačného záznamu z roku 1788 dal sochu sv. Jána Nepomuckého v obci postaviť mlynár Andrej Klena.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101