Sekule - sv. Ján Nepomucký (1797)

Socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole má na zadnej strane podstavca uvedený letopočet 1797. Mohli by sme ho považovať za rok vzniku sochy.