Rohov - sv. Florián

V strede obce je socha sv. Floriána na podstavci bez nápisov. Socha je v dobrom umelecko-remeselnom prevedení. Podľa zoznamu Národných kultúrnych pamiatok vznikla v 2. polovici 18. storočia. Podľa záznamu v Obecnej kronike MNV (str. 99, dostupné v pdf formáte na rohov.sk) ju dala na svoje náklady opraviť Ľudmila Krokovičová v roku 1986.