Prievaly - sv. Vendelín (1863)

Socha sv. Vendelína bola podľa nápisu na štíhlom podstavci postavená v roku 1863. V rokoch 1932 a 2012 prešla obnovou.

ORODUJ ZA
NAS
SVATI VENDE
LINE 1863

OBNOVENÝ
1932
2012