Prievaly - sv. Ján Nepomucký (1798)

Socha sv. Jána v obci má na podstavci latinský nápis zakladateľov. Podľa neho dali sochu v roku 1798 postaviť Juraj a Alžbeta Gulacsek. Dom za sochou pred rokom 2013 zbúrali.

PIO VOTO
GEORGII et ELIZABETH
GULACSEK
IN MAYO
ANNO DOMINI
1798.