Plavecký Peter - sv. Vendelín

V obci pri ceste do Prieval je na vyššom podstavci socha sv. Vendelína. Dnes na podstavci nie je žiadny čitateľný nápis. Socha bola zreštaurovaná (pred rokom 2012) v dielňach Restau.Art. Podľa reštaurátorov je asi z 19. storočia, bola na nej závažná vertikálna puklina, prechádzajúca celou sochou, ktorú bolo nutné zaceliť.