Moravský Svätý Ján - sv. Ján Nepomucký

Sochu sv. Jána Nepomuckého v obci spomína kanonická vizitácia z roku 1761 s tým, že sa o ňu starali farníci. Aspoň od začiatku minulého storočia stoja sochy sv. Jána a sv. Floriána na rovnakých murovaných podstavcoch pred vchodom do kostola.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica, str. 102