Moravský Svätý Ján - sv. Florián

Socha sv. Floriána po strane vchodu do kostola je pendantom sochy sv. Jána Nepomuckého na druhej strane. V 90-tych rokoch minulého storočia boli obe sochy zrenovované. Pred kostolom stoja aspoň od začiatku 20. storočia na rovnakých veľkých murovaných podstavcoch asi nepôvodných a nemusí to byť ani ich pôvodné umiestnenie. Obe sochy asi spomínajú v zápisnici kanonickej vizitácie z roku 1788. Socha sv. Floriána by mala byť mladšia.

 

Štefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Moravský Svätý Ján 1449-1999, Skalica-Moravský Svätý Ján 1999, str. 63