Mikulášov - sv. Vendelín (1938)

Sochu sv. Vendelína z roku 1938 pri kostolíku podľa zakladateľského nápisu, vytesaného do podstavca, dal postaviť Július Sobiehard s manželkou Leopoldi rod. Kaffkovou. Socha bola zreštaurovaná v roku 2005. Pri oprave socha získala chýbajúcu hlavu, odstránili z nej polychrómiu a farebne sa zvýraznil nápis na podstavci.

SVÄTY VENDELINE
ORODUJ ZA NÁS!
KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENOVALI
JULIUS SOBIEHARD
A MANŽELKA
rod. LEOPOLDI KAFFKOVÁ
1938