Mikulášov - sv. Vendelín (1938)

Sochu sv. Vendelína z roku 1938 pri kostolíku dal podľa vytesaného zakladateľského nápisu postaviť Július Sobiehard s manželkou Leopoldi, rod. Kaffkovou. Socha bola zrenovovaná v roku 2005. Pri oprave socha získala chýbajúcu hlavu, odstránili z nej polychrómiu a farebne sa zvýraznil nápis na podstavci.

SVÄTY VENDELINE
ORODUJ ZA NÁS!
KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENOVALI
JULIUS SOBIEHARD
A MANŽELKA
rod. LEOPOLDI KAFFKOVÁ
1938