Kúty - sv. Vendelín (1907)

 Na konci obce v časti Na Drahách, kde sa začínali rozsiahle obecné pasienky, bola v roku 1907 postavená socha sv. Vendelína na vysokom štíhlom podstavci. Dielo je na podstavci signované F. Štáblom z Hodonína. Na zadnej časti podstavca je nápis: Postaveno z milodaru L. P. 1907.
Nachádza sa na mieste pôvodnejšej sochy sv. Vendelína od Antona Trakovaniča a Martina Hušeka. ktorí ju aj kostol v Kútoch obdarovali fundáciou po 50 zlatých. Sochu vtedy posvätil dekan, radošovský farár Rudolf Krigovszký 1. decembra 1861, hneď potom, ako uviedol do funkcie nového kútskeho farára Andreja Radlinského. Uvedený rok je hádam aj rokom vzniku sochy, alebo sa prinajmenšom vzťahuje k zloženiu spomenutej fundačnej istiny pre jej údržbu.

 

Štefan Hanakovič: Dr. Andrej Radlinský - kútsky farár, Kúty 2006, str. 45