Kúty - sv. Vendelín (1907)

Na konci obce v časti Na Drahách, kde sa začínali rozsiahle obecné pasienky, bola v roku 1907 postavená socha sv. Vendelína na vysokom štíhlom podstavci. Dielo je na podstavci signované F. Štáblom z Hodonína. Na zadnej časti podstavca je nápis: Postaveno z milodaru L. P. 1907.
Nachádza sa na mieste pôvodnejšej sochy sv. Vendelína od Antona Trakovaniča a Martina Hušeka, ktorí sochu aj kostol v Kútoch obdarovali fundáciou po 50 zlatých. Sochu vtedy posvätil dekan, radošovský farár Rudolf Krigovszký 1. decembra 1861, hneď potom, ako uviedol do funkcie nového kútskeho farára Andreja Radlinského.

Štefan Hanakovič: Dr. Andrej Radlinský - kútsky farár, Kúty 2006, str. 45