Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)

Za obcou pri ceste do Moravského Svätého Jána stojí súsošie Najsvätejšej Trojice, ktoré dala postaviť Mária Antálková, rod. Kovarovičová v roku 1894. Nápis zakladateľky, ktorá bola v spomenutom roku už asi vdovou, je vytesaný do podstavca pod stĺpom sochy.

Na čest chválu Božu
dala vistavit
tuto Statuu
Maria Antalek
rod. Kovarovic
1894

 V roku 2017 dala súsošie opraviť anonymná rodáčka z obce. Obnovu zrealizoval reštaurátor Peter Šimon.

 

 

Alena Valová: Socha Svätej Trojice, in: Kúcan 2/2017, str. 6